NaŇ°a firma vznikla 1.5.1995. Zaober√°me sa v√Ĺrobou pońĺovn√≠ckeho, lesn√≠ckeho, Ň°portov√©ho a spolońćensk√©ho obleńćenia. VŇ°etok sortiment vystupuje pod znańćkou¬†ATHOS.

҆ijeme z kvalitn√Ĺch materi√°lov a snaŇĺ√≠me sa uspokojovaŇ• potreby naŇ°ich z√°kazn√≠kov preto naŇ°e modely upravujeme podńĺa ich predst√°v alebo Ň°ijeme priamo na z√°kazku.

NaŇ°e v√Ĺrobky sa vyznańćuj√ļ kvalitou, variabilitou a praktickosŇ•ou sp√°jaj√ļ v sebe √ļńćelnosŇ• s aktu√°lnymi trendami.

NaŇ°ou snahou je vyjsŇ• v √ļstrety z√°kazn√≠kovi, aby sa v naŇ°om obleńćen√≠ c√≠til pohodlne a pr√≠jemne.

Ruńćn√° v√Ĺroba a predaj pońĺovn√≠ckych odevov, odevov do pr√≠rody a odevov na vońĺn√Ĺ ńćas znańćky ATHOS

ADRESA

MODEN - ҆utar√≠kov√°
Hlinkova 680
014 01, Bytńća
Slovensko

E-MAIL

athosmod@gmail.com

TELEF√ďN

Tel.: 00421 41 55 32 055
Mob.: 00421 948 333 050