Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim – firmou Mária Šutaríková – MODEN, Thurzova 968/13, 01401 Bytča, IČO: 34220089 (ďalej len predávajúci). Kupujúci odoslaním objednávky, mailom na athosmod@gmail.com, alebo priamo cez internetový obchod www.athosmod.sk potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a bezvýhradne s nimi súhlasí.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu na spracovanie, zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámení mena, adresy dodania).

Naproti tomu má kupujúci právo prístupu k svojim osobným údajom a ručí za ich pravdivosť a aktuálnosť, má právo na zrušenie registrácie, teda o vymazanie svojich osobných údajov z databázy www.athosmod.sk a to na základe písomného upozornenia predávajúcemu. Predávajúci má právo kupujúcemu zrušiť registráciu vo svojej databáze.

Potvrdením registrácie kupujúci akceptuje obchodné podmienky a dáva súhlas firme Mária Šutaríková – MODEN, Thurzova 968/13, 01401 Bytča, IČO: 34220089  na zasielanie informačných e-mailov. Službu zasielania informačných e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: athosmod@gmail.com

Ceny v internetovom obchode sú vždy uvedené v € vrátane DPH.

Dopravné náklady pri objednávke nad 200€ s DPH neúčtujeme. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky bude Vaša objednávka pripravená na expedovanie. Tovar je dodávaný vrátane faktúry so splatnosťou 7 dní. V prípade, že požadovaný tovar nie je okamžite k dispozícii, bude zaslaný kupujúcemu v najbližšom možnom termíne na náklady predávajúceho. Prípadné prepravné za celú objednávku je účtované iba v prvej faktúre, u ďalších čiastkových zásielok, vzťahujúcich sa k jednej objednávke, prepravné neúčtujeme. Tovar je až do úplného zaplatenia kupujúcim majetkom predávajúceho. Objednaný tovar Vám zasielame kuriérskou službou, poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v sídle našej firmy.

Kupujúci má právo nevyhovujúci tovar do 7 pracovných dní po dodaní tovaru v bezchybnom stave a v originálnom balení vrátiť. Je potrebné priložiť kópiu faktúry a udať dôvod  vrátenia, náklady na dopravu do nášho skladu hradí kupujúci. Možnosť vrátenia sa netýka tovaru vopred objednaného na základe podpísanej kúpnej zmluvy, prípadne záväznej objednávky, v takom prípade je potrebné možnosť vrátenia tovaru vopred prerokovať s predávajúcim.

V prípade zjavného poškodenia balíka kupujúci zásielku nepreberá a s prepravcom spíše Zápis o škode, z ktorého bude zrejmé, ktoré výrobky boli poškodené. Ak nie je poškodenie balíku pri odovzdaní zjavné a pri rozbalení je zistené poškodenie výrobkov, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ihneď, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky nahlásiť zoznam poškodených výrobkov. Neskôr nie je možné reklamáciu uznať.

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. Podľa typu tovaru a charakteru závady chybný tovar opravíme alebo vymeníme, prípadne zašleme na posúdenie výrobcovi. Zjavné vady tovaru je potrebné bez odkladu oznámiť predávajúcemu.

Firma Mária Šutaríková – MODEN, Thurzova 968/13, 01401 Bytča, IČO: 34220089 si vyhradzuje právo na možné chyby v textoch, ilustračných fotografiách a uvedených cenách na našej internetovej stránke, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme.